Александар Радош - Изложба фотографија Херцеговине