„Вртићи без граница“ у Галерији `73

Од априла 2017. године, Предшколска Установа Чукарица укључена је у пројекат „Вртићи без граница 3 - подршка унапређивању система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања на локалном нивоу.“ Ове активности реализују се у континуираној сарадњи са различитим актерима у локалној заједници. Галерија '73 на Бановом брду један је од веома важних сарадника Предшколске Установе Чукарица у настојању да се изађе у сусрет праву свих породица и деце на квалитетну средину за развој, игру, културу и слободно време. Захваљујући овој сарадњи, деци са Чукарице омогућена је и нова прилика за истраживање овог богатог изложбеног простора, и то у оквиру активности „Обојимо свет“ коју ће у просторијама Галерије '73 реализовати васпитачи Предшколске Установе Чукарица.

Пројекат се реализује као партнерска иницијатива Министарства просвете, науке и технолошког развоја, УНИЦЕФа и ЦИП - Центра за интерактивну педагогију и усмерен је на унапређивање система друштвене бриге о деци и предшколског васпитања и образовања кроз повећање доступности и праведности система и развијање квалитетних разноврсних програмa у урбаним срединама. Кроз различите акције и активности за децу која нису обухваћена предшколским васпитањем и образовањем, као и развој и реализацију разноврсних додатних програма, тим Предшколске Установе Чукарица настоји да уважи свако дете са територије Чукарице и понуди му прилику за игру и учење у непосредном окружењу.

У среду 11.10.2017. године од 17:00-18:00 h у Галерију '73 добродошла су сва деца узраста од 3 до 5.5 са Бановог брда, која нису укључена у вртић, са својим породицама. Том приликом, родитељи ће моћи и да пријаве своје дете за неки од додатних бесплатних програма који ће се реализовати на Бановом брду у наредном периоду.