ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ И ТРИБИНА „БЕОГРАД ЗА ПОЧЕТНИКЕ“: „Окупирана култура“

Гости мартовске трибине „Београд за почетнике“, која је одржана у петак 29. марта, били су: др Раде Ристановић - историчар, виши научни сарадник Института за савремену историју у Београду, аутор књиге „Окупирана култура“, др Владимир Кривошејев -историчар и културолог, музејски саветник у Народном музеју Ваљево, аутор књиге „Окупирана култура“.

На трибини је било речи  о томе који музеји су радили у окупираној Србији и каква им је била делатност, како су се борили да одрже минимум рада у таквим околностима? Како су се борили са општом немаштином настојећи да одрже и минимум рада? Како је изгледао свакодневни живот у музејима? Која културна добра су нацисти украли и уништили? Каква је била судбина покретних културних добара приликом немачког бомбардовања 1941. и савезничког 1944. године? Какав је био однос послератних власти према овим институцијама? Ова тема није до сада детаљније анализирана у нашој историографији. Раду музеја током окупације махом је посвећивана мања пажња у оквиру ширих синтеза писаних приликом обележавања јубилеја појединих музеја. Ова публикација је структурирана по тематско-хронолошком принципу и аутори су успели да нам пруже свеобухватну анализу теме истраживања. У појединим сегментима публикација искаче из задатих хронолошких граница. Исто се односи на историјат иницијатива и доношења правних легислатива и стварања оквира за развој дела баштинске делатности у Србији од краја XIX до краја XX века.

Досадашња истраживања су углавном окупациону политику сагледавала кроз анализу спровођене репресије и страдања. Ова публикација доноси нови аспект ангажовања нацистичке Немачке на овом простору. Нуди и нова сазнања о културној политици владе Милана Недића.

Аутори Ристановић и Кривошејев емпиријски  су истражили тему. Посебно је за похвалу коришћење великог броја докумената немачке провенијенције, што је реткост у нашој историографији. Свеукупно сагледана, ова књига представља велики допринос у области историје баштинске политике и установа културе на територији Србије.

Модераторка трибине била је Смиљана Попов, новинарка, ауторка серијала „Београд за почетнике“ и „Србија за почетнике“