„New age и егзистенцијални односи" тема новембарске трибине „Филозофски перформанс“

У понедељак 7.11. одрзан је Филозоски перформанс са темом „New age и егзистенцијални односи".

Усамљенијих људи има све више, суцида такође, а са друге стране, new age проповеда време просперитета и напретка, инситирајући на спајању свих духовних садржаја. Мас медији нас затрпавају садржајума који отупљују наш критички став. Зато је централна тема била однос између људи.

" Свет је за ловека двојак због његовог двојаког става.

Човеков став је двојак због његове двојности основних речи које је он способан да казује.

Основне речи нису речи свака за себе, него парови речи.

Једна основна реч је пар Ја-Ти.

Друга основна реч је пар Ја-Оно; при чему се такође, а да се основна реч не промени, Оно може заменити са Он или Она...".

Ово су речи Мартина Бубера и важно је знати да се човек мозе изградити само у односу, који подразумева Ја-Ти.

У времену New age -а, човеков свет се свео на релацију Ја-Оно. Та релација одузима човеку његово егистенцијално право и унижава га. У таквој поставци нико није на добитку. Има све усамљенијих људи и све више суицида. Једна од основих карактеристика савременог човека је недостатак емпатије и аутентичности. Зато медији као главно оружје New age раде на потпуном обемесмишљавању живота.

Мастер филозоф Тања Петровић Миљковић је зато покушала да да смернице за изградњу таквих односа позивајући се и на Ериха Фрома.

Учествовале су још и вокална солисткиња Јована Стојановић и глумица Андријана Стојковић.

Перфоманс је завршен разговором са публиком.