„АНТРОПОВИЗИЈЕ“ три уметника у Галерији `73: Душана Стипића Дудварсзког, Јована Воротовића и Томице Радуловића

Изложба слика под називом „Антроповизије“ три аутора млађе генерације: Душана Стипића Дудварсзког, Јована Воротовића и Томице Радуловића, свечано jе отворена у четвртак 24. августа 2023. године у Галерији `73 (Пожешка 83 а, Баново Брдо). Изложбу је отворила Весна Кнежевић, редовни професор на Факултету ликовних уметности у Београду.

Ликовно-философска суштина уметничког интересовања Душана Стипића Дудварсзког оријентисана је ка савременој контекстуализацији појма Светог, односно визуелној појавности сакраментализоване ликовне форме. Стваралачки процес идејно је подређен настојању Обожења, кроз директан ликовно-перформативни контакт са елементима ткива слике: сеном, косом, земљом, као есенцијалним градивним елементима.

Слике Јована Воротовића припадају циклусу „Ала је леп овај свет“. Слике су шаљиве по карактеру, наивне у приступу. Овај циклус је комбинација наивности и дубоког промишљања, служи се елементима хумора, ироније и једноставности како би се истражили сложени аспекти људске природе и савременог друштва. Представља један поједностављен поглед на свијет. Циклус користи наслов дечије песме као полазну тачку која им даје слободу у тумачењу,  постиже вишеструку интерпретацију, уводећи гледаоце у сликовит свијет наизглед ведар и невин.

Стварајући атмосферичне фигуративне слике Томица Радуловић приказује субјекте у специфичним гестовима и позама које одржавају деликатну равнотежу између репрезентације и расположења. Протагонисти, демонстративно приказани без портрета, у двосмисленим, мистериозним нивоима постојања  осцилирају  између нестанка и присећања. Радови такође откривају интересовање за онострану, психоаналитичку димензију, стварајући дубоко психолошко окружење лишено одређеног времена или места. Основне теме које се истражују тичу се питања идентитета, жеље, слободе појединца и друштвених ограничења, са елементима  насиља, мистичног  и еротског. 

Изложба ће трајати до 5. септембра 2023. г.