Роберта Weissman Nagy и Сања Симеуновић Бајец : "АКВАТОРИЈ"

Почетак Субота
29.10.2022.
y 19:00

Крај Уторак
15.11.2022.

Добијајте обавештења о новим догађајима, пријавите се на наш newsletter.

Пројекат „АКВАТОРИЈ“ обједињује рад двеју уметница, различитог коришћења медија изражавања. Док Сања Симеуновић Бајец истажује визуелни идентитет својих летњих сећања на одрастање на Ластову код своје баке, евоцирајући палету емоција на класичном сликарском маниру, Роберта Weissman Nagy користи медиј видеа за анализу воде као сублимације појма живота, који преноси кроз метапростор понављања изоловане активности у контексту поруке.

ROBERTA WEISSMAN NAGY

Рођена у Пули где је завршила средњу Школу примењених уметности и дизајна. Академију ликовних уметности завршила је у Београду, вајарски одсек уз ликовну педагогију, класа проф. Јована Кратохвила 1988. године. Бави се скулптуром у металу и новим медијима. Уз веома активну уметничку праксу, бави се и педагошким радом. За свој стручни рад вишеструко је награђивана. Излагала је на бројним колективним и самосталним изложбама у земљи и свету. Чланица је ХДЛУ-а Истре. Мајка је троје деце.

САЊА СИМЕУНОВИЋ БАЈЕЦ

Рођена је у Пули 6. новембра1975. год.  Завршила је средњу Школу примењених уметности и дизајна у Пули. 1999. год. дипломирала на Филозофском факултету у Ријеци, Одсек ликовне културе, сликарски смер у класи проф. Ксеније Могин. Тренутно ради у средњој Школи примењених уметности и дизајна - Пула као проф. стручних предмета. До сада реализовала двадесет и пет самосталних изложби и седамдесет групних у Хрватској и иностранству.

Председница је удружења Море у коме двадесет година води ликовну радионицу Артић с којима је реализовала многобројне дечје изложбе и светске награде за дечје ствралаштво. Чланица је Хдлу-а Истре од 2001. год.