Марина Поповић Војводић: Режим слике /Анђео историје - прича о љубави

Почетак Четвртак
09.09.2021.
y 19:00

Крај Уторак
21.09.2021.

Добијајте обавештења о новим догађајима, пријавите се на наш newsletter.

Марина Поповић Војводић
Рођена је 1976. године. Студирала је сликарство на Академији уметности у Новом Саду и теорију уметности и медија на Универзитету уметности у Београду. Бави се поетиком гестуалног,сумио сликарством акционе оријентације и пиктуралном инсталацијом. У свом досадашњем уметничком раду активно излаже на уметничким пројектима у земљи и иностранству (Аустрија, Немачка, Бугарска, САД, Русија). 2009. године је одбранила докторску дисертацију на тему Начела реконцептуализације теорија отвореног дела на Универзитету уметности у Београду код проф.др.Невене Даковић а 2019. године одбранила је други докторски пројекат под називом: ,,Режим слике-вишеструки светови слике'' на Академији уметности у Новом Саду код проф. Емеритуса Милана Блануше. Запослена је на Академији у Новом саду као ванр.професор од 2018. године. - Студијски боравила у Италији 2019. Erasmus Accademia Belle Arti di Napoli у оквиру Еразмус програма размене на Академији уметности у  Новом Саду. Добитница је бројних награда из области сликарства и проширених медија.