Милан Краљ и Марјан Андрејевић: "Mood board"

Почетак Четвртак
06.09.2018.
y 19:00

Крај Уторак
25.09.2018.

Добијајте обавештења о новим догађајима, пријавите се на наш newsletter.

"Mood board” заједнички је пројекат два аутора, уједно и наставак колаборације ликовних уметника Марјана Андрејевића и Милана Краља. Аутори су у својству дуа већ излагали на претходном заједничком пројекту. Ова поставка чини и спону два ликовна медија, дигиталне графике и акрила на платну. “Mood board” је  иницијално место сусрета али и место сажимања аутора, који из својих личних перспектива обрађују тему структура. Радови су представљени у истом плану, са циљем отварања визуре која омогућује повезивање са темом из више перспектива. Поред просторних микро и макро планова, концепт осликава и линеарну перспективу времена, виђену у фазама развоја структура у којој једна претходи другој. 
          Графике Андрејевића истражују велике и сложене структуре, које су и даље у процесу формирања потоњим усложњавањем. Са друге стране на Краљевим сликама су прикази макро и микро структура, света простијих органских облика, огољених и изолованих у засебне ентитете. Репетиција структура, присутна у представама оба аутора, истворемено је заједнички језик пројекта као и везник између два приступа теми изведеној у два медија.
        "Табла инспирације" - "Mood board" је колаж који се састоји од мноштва приказа о којима се контемплира. Стављајући приказе у исти план заједничког простора, табла пружа нову, сложенију перцепцију садржаја сваког појединачног приказа у односу на целу групу. Табла тако постаје визуелни алат којим се остварује модификација првобитног садржаја и то у виду селекције или репозиције. Јединице тако мењају свој иницијални значај и добијају ново значење условљено алхемијом групе. Та новоуспостављена филозофија групе производи и нове симбитиочке приказе који су материјализовани заједничким радовима на којима су интервенисала оба аутора. "Табла инспирације" Марјана Андрејевића и Милана Краља је огледно поље у којем се одвија хибридизација идеја, техничких језика и ликовних израза које потом пулсирају даље у појединачним опусима радова оба аутора а који су изложени у галерији у оквиру изложбе.

----------------------------------------------------------------

Mилан Kраљ

Дипломирао на Факултету ликовних уметности у Београду 1992.
Магистрирао на ФЛУ 1994.
Члан УЛУС-а у статусу самосталног уметника.
Уредник Хронике галеријске сцене Београда: www.gallery-shots.blogspot.com
Живи и ради у Београду.

Рецентне изложбе:
2016. Галерија Блок
2016. Галерија Коларчеве задужбине
2011. Нова Галерија
2010. Продајна галерија Београд


Марјан Андрејевић

Члан УЛУС-а у статусу самосталног уметника.
Уметничком фотографијом, видео радовима и сликарством бави се од 2000.
Остварио 10 самосталних и преко 20 колективних изложби у земљи и иностранству.
Телевизијски редитељ, уредник и графички дизајнер.
Живи и ради у Београду.

Рецентне изложбе:
2017. Културни центар Нови Сад
2016. Галерија Блок
2016. Галерија Бартселона  
2015. Културни центар Београд

----------------------------------------------------------------