Конкурс за 2016. годину

Услови конкурса за излагање у Културној установи „Галерија ’73“

Галерија’73 расписује конкурс за самосталне изложбе, ауторске изложбе и уметничке пројекте за излагачку сезону 2016. године. Попуњену пријаву за конкурс (преузети овде) са потребном документацијом послати у периоду од 15. августа до 15. септембра 2015. године на е-mail: gallery73@gmail.com или

послати/донети CD лично, на адресу:

Галерија’73,
Пожешка 83a,
11030 Београд,
тел: 011 / 35-57-142
email:gallery73@gmail.com
Радно време Галерије’ 73: понедељак – петак од 10 до 20 часова
суботом од 10 до 15 часова
недељом не радимо

ДОКУМЕНТАЦИЈА УМЕТНИЧКОГ ПРОЈЕКТА:

  • потребно је доставити најмање 10 фотографија радова у „JPG“ формату 300 × 600 dpi, у резолуцији 72 px/in.
  • ако се пријава шаље поштом или доноси лично фотографије/видео рад донети снимљене на CD/DVD-у.

Конкурс траје од 15. августа до 15. септембра 2015, накнадно донете пријаве неће бити узете у разматрање, такође, моле се уметници да достављаљу конкретне пројекте које би излагали у нашој галерији. Достављене пријаве разматраће Уметнички савет Галерије’73, и разултати ће бити познати најкасније до 30. октобра текуће године.

 


CONCURS

Enrolment conditions for the 2015 concurs

Gallery ’73 is opening a concurs for individual exhibitions, author exhibitions and art projects for the upcoming season of 2016. If you wish to enroll you need to send a filled application, along with a set of required documentation listed below, in the period from August 15 to September 15 2015. to the email address: gallery73@gmail.com, deliver it in form of CD or DVD to the following address:

 

Galerija’73
83a, Požeška St.
11030 Belgrade, Serbia

 

If you have any questions, you can contact us by phone: +381 11 3557 142.

REQUIRED DOCUMENTS:

  • Personal data
  • Artist biography
  • A description of your art project
  • A technical description of the exhibition setup
  • 10 photos of your work (if the application is sent by mail or brought to us personally, please record the documents to CD or DVD format).

Concurs is open from August 15 to September 15 2015. Late applications will not be considered. We appreciate you enrolling this concurs only with concrete projects that would be exhibited in our gallery. Applications will be considered by the Art council of Gallery ’73.

Results will be known by October 30 of the current year.

Working hours of Gallery’ 73:

  • on working days from 10 am until 8 pm,
  • Saturdays from 10 am until 3 pm