07.12.2017

Драгана Станковић, Беата Ростас и Магдалена Миочиновић: "Игралиште"

Детаљније »

Галерија ’73 је жирирани изложбени простор у којем се излажу дела домаћих и страних савремених ликовних уметника.

Изложбе

Књижевне вечери

Вести