Обавештење о резултатима Конкурса за самосталне и групне изложбе у излагачкој сезони 2019. године

Галерија '73

Обавештење о резултатима
Конкурса за самосталне и групне изложбе у излагачкој сезони 2019. године


Уметнички савет Галерије '73, у саставу: Владимир Комад (академски вајар), Драган Милеуснић (академски вајар), Jован И. Ракиџић (академски сликар, редовни професор на Академији уметности у Новом Саду), Љубица Миљковић (историчар уметности, музејски саветник и ликовни критичар)  и Тијана Фишић (академски сликар, редовни професор на Факултету за уметност и дизајн), на седницама одржаним 4. и 6. јула 2018. године, са почетком у 13 часова, прегледао је 62 приспелe пријавe, од чега 56 пријава из Србије и 6 пријава из земаља у окружењу и одабрао следеће уметнике - њихове пројекте за излагачку сезону 2018. године:
                       
1.    Aлександра Ракоњац
2.    Божидар Бабић
3.    Ђурђа Сивачки
4.    Мате Ђорђевић
5.    Милица Којчић
6.    Миљан Стевановић
7.    Мина Ракиџић
8.    Невена Дидовић
9.    Сузана Вуловић
10.  Вера Миљковић и Ричард Тушман
11.   Жељко Виторовић
12.   Марија Каписода
13.   Саво Рупић

РЕЗЕРВЕ:

1.    Маја Гајић
2.    Марија Срећковић Каранфиловић
3.    Катарина Обрадовић
4.    Бојана Николић
5.    Анђелина Туцаковић


Квалитет и број радова захтевао је детаљну и стручну анализу, што је и учињено на две седнице, када је направљен ужи избор од двадесетак кандидата, а затим је извршен и коначан избор од 13 кандидата, према највећем броју гласова чланова Уметничког савета. 
Кандидати који су на листи резерви, уколико се укаже слободан термин, биће позвани по реду којим су селектовани. 

У име чланова Уметничког савета, сарадника и своје лично име, захваљујем се ауторима који су конкурисали за термине самосталних изложби, уз напомену да то учине и наредне године, јер квалитетом својих радова могу да остваре могућност за излагање, коју због ограниченог броја термина ове године нису доб

Уколико желите да преузмете Ваш материјал, молимо Вас да то учините у периоду од 01. до 15. августа 2018. год.

Радно време Галерије`73: 

- радним даном од 10 до 20 часова 
- суботом од 10 до 15 часова 
- недељом галерија не ради

 Директор КУ Галерија '73
 Мирела Пудар