ЗООМОРФИ Зорана Тешановића У Галерији`73

Почетак Четвртак
09.02.2017.
y 19:00

Крај Уторак
21.02.2017.

Добијајте обавештења о новим догађајима, пријавите се на наш newsletter.

Отварање самосталне изложбе слика аутора Зорана Тешановића, под називом ЗООМОРФИ, одржаће се у четвртак 9. фебруарау 19:00 часова u Галерији `73.

 “Сликарство Зорана Тешановића у ововраменој поплави површности и импровизације, својим високо култивисаним ликовним језиком и естетичком избирљивошћу враћа веру  у сликарство.
Тешановић је посвећено и доследно градио свој сликарски израз и каријеру. Дипломирао је и магистрирао на Факултету ликовних уметности у Београду у класи академика, професора  Радомира Рељића. Од професора Рељића прихватио је трајно опредељење за фигурацију, ону која нас загонета тајновитим значењем симбола. Тако га данас можемо уврстити у средњу генерацију српских фигуративаца. На академији је научио да поштује материју слике и негује извођачку културу. То је био стабилан темељ за његову уметничку авантуру тражења и налажења особеног ликовног израза. Нашао га је у свету пуном неочекиванијих сусрета и несвакидашњих спојева, који нас интригирају својим симболично-ребусним значењима. 
У овим бајoквито чедним световима ненадано изчиле провокативни детаљи, и ти парадоксални међуодноси супротног, разбијају илузију о идиличном миљеу ових слика, а све то ствара психолошке игре у којима лебди деликатна иронија ововременог интелектуалца.
Виртуозност изведбе, као сведочанство изузетне ликовне културе, једна је од битних карактеристика Тешановићевих дела. Чину сликања приступа готово медитативно, слика дуго, по месец дана једно платно, при том је све прецизно исликано и доречено. 
При том ликовна изведба крајње осмишљено прати идеју о помереним значењима загонетних призора. Колористичка еуфорија светлом испуњених рајских боја, затамни се великом површином црне или агресивно зазвучи црвеном. На облицима се одвија игра двострукости. Једре, виталистичке форме шире се и надовезују једна на другу да би истовремено, својом стилизацијом, задржали привилегију вечног детињства.
На сликама Зорана Тешановића,насталим последњих неколико година, препознајемо дух и основну идеју са предходних радова, али су облици претрпели извесну садржајну и ликовну метаморфозу. Унутар захтевног сликаног простора централни део заузима велика зооморфна фигура. Понуђене облике уметник је обрадио користећи мисаону операцију апстраховања и на тај начин одвојио битно од небитног. Тешановић инсистира на племенитој материјализацији, и експанзији хроматике, а у грађењу пластичне структуре показује антикварски афинитет. 
Стилизација доминира овим делима, где су у чудесно декоративним композициским аранжманима обједињени фигурација и геометриско-органични облици, који су заправо облици из природе, овде сублимирани до симбола. Ове слике носе високу ликовну естетику.
Сикарство Зорана Тешановића својом оригиналном визијом, ликовном артикулацијом која упориште налази у ововременом искуству света, као и неговањем труда уложеног у дело да би се достигла перфекција изведбе, значајно учествује у обликовању савременог српског фигуративног израза данас”.

Јасмина Туторов, историчар уметности 

Зоран Тешановић рођен је 1961. године у Зрењанину. Студије сликарства завршио je на Факултету ликовних уметности у Београду 1988. године. Постдипломске студије на истом факултету завршио је 1993. године. Члан је УЛУС-а од 1988. године. Имао је више самосталних изложби у најзначајнијим галеријама у земљи. Учествовао је на великом броју групних изложби у земљи и иностранству. Добитник је неколико значајних признања и награда за сликарство. Ради као слободни уметник. Радови Зорана Тешановића налазе се у важним приватним и музејским колекцијама. 

Изложба ће бити отворена до 21. фебруара 2017. године.