Ања и Теодора Николић: "Међупростори"

Почетак Четвртак
11.01.2024.
y 19:00

Крај Уторак
23.01.2024.

Добијајте обавештења о новим догађајима, пријавите се на наш newsletter.

Ања Николић

Ања Николић, рођена је 1997. године у Београду. Завршила је основне академске студије на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду, модул Примењено сликарство 2020. године. Мастер академске студије ликовних уметности завршила је на Факултету савремених уметности у Београду 2022. године. Активно се бави ликовним стваралаштвом и до сада је приредила три самосталне изложбе, излагала је и на многим групним изложбама у Србији и региону. Своја истраживања спроводи у различитим традиционалним техникама попут цртежа, слике, колажа, као и новомедијским техникама интервенција у простору.

Теодора Николић

Теодора Николић рођена је 1998. године у Београду. Студент је прве године докторских академских студија на Факултету примењених уметности, Универзитета уметности у Београду, смер Примењена уметност и дизајн. Основне (дипл. 2020. год.) и мастер (дипл. 2021. год.) академске студије завршила је на истом факултету, на смеру Примењено сликарство. До сада је учествовала на великом броју групних изложби и приредила три самосталне. Редован је члан сликарске секције УЛУСа и сликарско-графичке секције УЛУПУДС-а. У свом ликовном стваралаштву као главне медије изражавања користи слику, колаж, као и просторну инсталацију.